8. syys, 2017

22.1.2017 Vuosikokous & Visiointia tulevaan

SVV Vuosikokous 22.1.2017

Vajaasta ensimmäisestä toimintakaudesta johtuen ei vuosikokouksessa esitetä tilinpäätöstä, vuosikertomusta eikä toiminnantarkastajien lausuntoa. Samasta syystä ei ole myöskään tarpeen päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Yhdistyksen ensimmäinen toimintakausi on pidennetty toimintakausi 19.10.2016 – 31.12.2017.

Vuosikokouksen agenda

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa ääntenlaskija
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Päätetään yhdistyksen toiminnan jatkamisesta
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio 
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet (2-8 jäsentä)
8. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
9. Muut asiat